Vattenkran och vattenglas

Det är varmt i Skåne – använd vattnet smart – här finns tips

Det är värmebölja och det gör att det går åt ovanligt mycket vatten. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

Många av oss har säkert njutit av de senaste veckornas högtryck, och det ser ut som att det håller i sig ännu ett tag. Det varma vädret innebär att vi använder mycket mer vatten än vanligt. Vi vattnar gräsmattor, fyller pooler, tvättar bilar och tar kanske en extra dusch. Den höga förbrukningen medför att våra vattenverk får jobba för fullt och ligger nära maxkapacitet.

Vi är lyckligt lottade som har Bolmen och Vombsjön som dricksvattentäkter. Men våra vattenverk har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. För att kunna säkerställa försörjningen behöver vi hjälpas åt att använda vattnet klokt.
Sydvatten går nu ut med en vädjan till alla invånare att spara på vatten så mycket som möjligt.

Här följer ett antal tips för att använda vatten hållbart. Flera av dem kan vara bra att tänka på även annars.

 • Tvätta inte bilen just nu.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Undvik att vattna gräsmattan. Måste den vattnas, gör det helst tidigt på morgonen.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Vattna tidigt på morgonen kanna eller vattenslang som du håller i handen- undvik att vattna när det är som varmast.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Bra att veta:

 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag.

Frågor och svar

Varför behöver vi spara på vattnet?
Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger nära maxkapaciteten. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet klokt säkerställer vi försörjningen.
Vilka berörs?
Vädjan om att spara på vatten kommer från Sydvatten och berörda kommuner är: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm.
Vad kan jag göra för att hjälpa till?
1. Undvik att vattna gräsmattan. Måste den vattnas, gör det helst tidigt på morgonen.
2. Tvätta inte bilen just nu.
3. Duscha istället för att bada.
4. Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
5. Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
6. Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
Bra att veta om vattenförbrukning:
• En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
• För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
• Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
• Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
• Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
• Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag.
Hur länge ska jag spara på vattnet?
Det är alltid bra att tänka på en klok vattenförbrukning och inte använda mer än nödvändigt. När det är så här varmt är det extra viktigt.
Varför kan inte Sydvatten producera mer vatten när behovet finns?
Tillgången till råvatten i Bolmen och Vombsjön är mycket god, men vattenverket har begränsad kapacitet för produktion av dricksvatten. Nu har vi haft en väldigt lång period av varmt och torrt väder, som även ser ut att hålla i sig. Detta gör att produktionen ligger nära maxkapaciteten i vattenverket. Sydvatten vidtar redan en rad åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga, för att hantera situationen, men hoppas också få hjälp från allmänheten för att sänka förbrukningen.
Om råvattnets förändring och några av de åtgärder som Sydvatten vidtar
Vi arbetar för närvarande med kapacitetshöjande åtgärder både vid Vombverket och Ringsjöverket. Åtgärderna syftar till att öka både den långsiktigt hållbara kapaciteten och kapaciteten under timmar med mycket hög produktion.
Vid Ringsjöverket har behovet av kapacitetshöjande åtgärder ökat till följd av en förändrad råvattenkvalitet under senare år (mer humusämnen i vattnet). Vid Ringsjöverket är den främsta kapacitetsbegränsningen således kopplad till avskiljningen av humusämnen, och här genomförs därför åtgärder för att göra avskiljningen effektivare, vilket förväntas ge en ökad kapacitet redan under sommaren.
Vid Vombverket pågår en omfattande projektering inför en större utbyggnad av kapaciteten på vattenverket. Bland annat kommer kapaciteten i snabbfilter, ledningar och elförsörjning att byggas ut. Samtliga åtgärder beräknas var genomförda inom cirka 4 år.
Genom att fylla vattentornen under tider då vattenverken är mindre belastade kan produktionstopparna under dygnet minskas. Vi samarbetar därför med kommunerna inom Sydvatten för att styra påfyllningen av vattentornen till tidpunkter med lägre belastning i vattenverken. Detta är ett sätt att effektivt och på kort sikt hantera kapacitetsbegränsningar i distributionskedjan.

Kontaktperson:

Marie Nordkvist
Kommunikationschef

marie.nordkvist@sydvatten.se
010-515 10 60