Vattenkran som fyller ett vattenglas

Dricksvattnet tillbaka på mer normala nivåer

Nu ser vi en mer normal förbrukning av dricksvatten och produktionen befinner sig i ett mer normalt läge för årstiden.

I slutet av förra veckan minskade vattenförbrukningen något vilket vi tolkar som att vi nådde ut med budskapet att spara på vatten.

Nu när värmeböljan har avtagit kan vi se att förbrukningen har minskat ytterligare och därmed är produktionen inte lika ansträngd.

Om du har behov att bevattna till exempel en nyplantering eller dylikt är det mer lämpligt att göra det nu.

Vatten är en naturresurs som vi bör hantera varsamt. För att också dricksvatten ska kunna bidra till FNs globala mål kommer vi även i framtiden att arbeta för en smartare och mer hållbar vattenanvändning. Fortsätt därför gärna att följa spartipsen.

Kontaktperson:

Marie Nordkvist
Kommunikationschef

marie.nordkvist@sydvatten.se
010-515 10 60