Kafjorden och Muråns utlopp i Bolmen

Betydelsen av kortsiktiga fluktuationer i organiska ämnen för att optimera behandling av dricksvatten

Understanding short-term organic matter fluctuations to optimize drinking water treatment

Sydvattens doktorand Clemens Klante samt forskningsledare Kristofer Hägg har fått en ny artikel publicerad i Water Practice and Technology. Artikeln presenterar hur väderhändelser påverkar vattenkvaliteten i Bolmen. Clemens har vidareutvecklat det arbete som Ringsjöverket tidigare utfört där man ser försämrad vattenkvalitet på Ringsjöverket efter oväder runt Bolmen (med nån veckas fördröjning).

Syftet med studien var att öka möjligheten för att bedöma hur processen för att rena dricksvattnet kan optimeras beroende på nederbörden och andra lokala förhållanden uppströms från råvattenkällan.

Vi måste förstå vårt källvatten mer och mer, eftersom det är nyckeln till dricksvatten av god kvalitet och ett hälsosamt ekosystem, säger Clemens Klante.

Länk till artikeln: Understanding short-term organic matter fluctuations to optimize drinking water treatment

Kafjorden och Muråns utlopp i Bolmen

Kafjorden och Muråns utlopp i Bolmen.