Instrument för geofysikmätning

Geofysikmätningar i Vombfältet och längs Bolmens stränder

Sydvatten har, genom forskningsledare Kristofer Hägg, beviljats stöd med fem Mkr för geofysikmätningar i Vombfältet och längs Bolmens stränder.

Pengarna är ett stöd från Interreg – North Sea Region, som ges till projekt som kan presentera nya metoder att förbättra ”klimattåligheten” och utveckla nya metoder för en hållbar förvaltning av ekosystem i ett givet område. I vårt fall vill vi säkerställa den framtida vattenkvaliteten i Bolmen och i våra grundvattenmagasin i Vomb.

Vi kommer, tillsammans med LTH, utföra pilotförsök i Vombfältet och kring Bolmen. Piloten i Vomb kommer att öka vår kunskapsnivå om fältets kapacitet att producera grundvatten och kommer bidra till projektet ”Kapacitetsutbyggnad Vomb”. Arbetet kring Bolmen kommer att utgå från forskningsstationen i Tiraholm, där vi kommer att bidra med datainsamling och planering av aktiviteter.

― Det här projektet kommer att var början på ett väldigt intressant internationellt samarbete med våra partners från Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Danmark, berättar Kristofer.

Instrument för geofysikmätning

Instrument för geofysikmätning och personer som röd vid  instrumentet

Tre personer som står i högt torkat gräs och tittar på instrument för geofysikmätning

Instrument för geofysikmätning