Angelica Lidén disputerar

Angelica Liden nov 2015 965Den 28 oktober disputerar Sydvattens industridoktorand Angelica Lidén med avhandlingen Safe drinking water in a Changing Environment – Membrane filtration in a Swedish Context.

Angelica Lidén har ingått i ett större forskningsprojekt om avancerad membranteknik, GenoMembran.  I projektet har hon genomfört försök med en pilotanläggning på Ringsjöverket. Utifrån dessa, med flera, försök har tekniken utvärderats med avseende på bland annat vattenkvalitet, driftkostnader, processuppställning och miljöpåverkan. Försöken har inkluderat både ultrafilter och nanofilter.

Tid: Fredagen den 28 oktober kl. 10.15

Plats: V-huset, LTH, John Ericssons väg 1, sal V:C

Projektet GenoMembran drivs av Sydvatten tillsammans med Norrvatten i Stockholm, Tekniska verken i Linköping, VIVAB i Varberg och Gästrike Vatten i samverkan med bland andra Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Chalmers tekniska högskola.

Här kan du läsa mer om forskningsprojektets GenoMembran slutrapport.

bilder-membranfilter

Bilden visar pilotanläggningen som har använts på Ringsjöverket. I det vita röret till vänster ryms de 1,5 meter långa rör som utgör membranet. Till höger: Membranet sett uppifrån. Här ser man mynningarna på de spagettiliknande rör, vars väggar vattnet trycks igenom.