Ändrad vattensammansättning

Gäller Lunds kommun, delar av Eslövs kommun samt Hjärup i Staffanstorps kommun.

På grund av tillfälliga störningar i leveransen av dricksvatten från Bolmen kommer vi behöva blanda upp dricksvattnet från Bolmen med dricksvatten från Vomb under några dygn. Det innebär att vattensammansättningen kommer att ändras under en period.

Flödet kommer att ändras idag tisdag den 15 januari kl 13. Flödet ändras då från 100 % leverans från Ringsjöverket till 75% från Ringsjöverket och 25 % från Vombverket. Återgång till normalläge är planerad inom några dygn. Information kommer publiceras på webben när vi återgår till normalläge.

Vi bedömer att våra kunder inte kommer att märka av förändringen då vattenkvaliteten kommer att vara lika hög som vanligt. Vid omställningen av vatten finns dock en liten risk för grummel, färg-, smak- och luktförändringar. Om dessa förändringar skulle uppstå i lokala delar av nätet är åtgärden densamma som vid vanliga ledningsarbeten: Spola ut vatten tills det är klart samt smakar och luktar bra igen.

I Lunds kommun berörs följande kommundelar: Lunds tätort, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby samt större delen av Södra Sandby.

I Eslövs kommun berörs Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby.

I Staffanstorps kommun berörs Hjärup.

Livsmedelsföretag, läkemedelsföretag och sjukhus bör kontrollera de parametrar som är av vikt för respektive process så att vattenbytet inte medför störningar. För dessa verksamheter (speciellt dialys, hemdialys och beredning av infusionslösningar) är information om monokloramin av vikt. Desinfektionsmedlet, monokloramin, används för att skydda dricksvatten i ledningarna. Det är doserat i en låg dos. Halter på 0,1 mg/l kan normalt förekomma i dricksvatten.

För akvarieägare med fiskar och vattenlevande organismer som tar sitt syre direkt ur vatten kan det vara av intresse att kontrollera de parametrar som är av vikt för akvarier, till exempel monokloramin.