Ändrad vattensammansättning

I Lunds kommun, delar av Eslövs kommun samt Hjärup i Staffanstorps kommun.

Vid Ringsjöverket genomförs de sista installationerna innan den nya UV-anläggningen kan kopplas in. Under tiden som detta arbete pågår kommer Ringsjöverket att vara i behov av flödesavlastning, vilket innebär att produktionen vid Vombverket kommer att ökas. Det innebär att vattensammansättningen kommer att ändras under en period.

Flödet kommer att ändra onsdag den 5 oktober. Flödet ändras då från 100 % leverans från Ringsjöverket till 80 % från Ringsjöverket och 20 % från Vomb¬verket. Återgång till normalläge är planerad till vecka 45 2016. Information kommer publiceras på webben när vi återgår till normalläge.

Vi bedömer att konsumenterna inte kommer att märka av förändringen då vattenkvaliteten kommer att vara lika hög som vanligt. Men vid omställningen av vatten finns en liten risk för grummel, färg-, smak- och luktförändringar. Om det trots allt sker förändringar i lokala delar av nätet är åtgärden densamma som vid vanliga ledningsarbeten: Spola ut vatten tills det är klart samt smakar och luktar bra igen

  • I Lunds kommun berörs följande kommundelar: Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby samt större delen av Södra Sandby.
  • I Eslövs kommun berörs Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby.
  • I Staffanstorps kommun berörs endast sydöstra delen av Hjärup.

Livsmedelsföretag, läkemedelsföretag och sjukhus bör kontrollera de parametrar som är av vikt för respektive process så att vattenbytet inte medför störningar.
För dessa verksamheter (speciellt dialys, hemdialys och beredning av infusionslösningar) är information om monokloramin av vikt. Desinfektionsmedlet, monokloramin, används för att skydda dricksvatten i ledningarna. Det är doserat i en låg dos. Halter på 0,1 mg/l kan normalt förekomma i dricksvatten.

För akvarieägare med fiskar och vattenlevande organismer som tar sitt syre direkt ur vatten kan det vara av intresse att kontrollera de parametrar som är av vikt för akvarier, till exempel monokloramin.

Tabell vattensammansättning i Lund och Eslövs kommun

Tabell vattensammansättning Hjärup, Staffanstorps kommun