Risk för grumligt vatten i Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp, Vellinge samt delar av Lunds kommun och Eslövs kommun

Du som bor i Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp (gäller ej Hjärup), Vellinge och delar av Lunds kommun (Dalby, Torna Hällestad, Genarp, Veberöd, Dörröd, Björnstorp, Revingeby, samt delar av Södra Sandby, se nedan) och Eslövs kommun (Harlösa och Löberöd) kan de närmaste dygnen få missfärgat och grumligt vatten i kranen. Vattnet håller dock godkänd vattenkvalitet.

Anledningen är ett tekniskt fel i en del av Vombverket, natten till tisdagen 11 oktober. Felet medförde att det vatten som pumpades ut på ledningsnätet innehöll högre halter än normalt av järn och mangan. Under en kortare tid doserades även monokloramin i högre halter än normalt. Trots det inträffade håller vattnet godkänd kvalitet.

Om ditt vatten blir missfärgat bör du undvika att tvätta vittvätt, som annars kan bli missfärgad.

Livsmedelsföretag, läkemedelsföretag och sjukhus bör kontrollera de parametrar som är av vikt för respektive process.

För akvarieägare med fiskar och vattenlevande organismer som tar sitt syre direkt ur vatten rekommenderas att vattenbyte inte genomförs de närmaste dagarna.

Det kommer att dröja som längst tre dygn innan det missfärgade vattnet har spolats ut ur ledningsnätet.

Här kan du läsa mer information om vilka delar av Södra Sandby som berörs.

Senast uppdaterat 2016-10-11 kl. 11.30