22 mars 2019 – Världsvattendagen

För att vara klimatsmarta behöver vi spara på vatten!

I Sverige har vi länge tagit vatten och vattenförsörjningen för given, men sedan torkan 2016 och 2018 har vatten blivit en av våra viktigaste samhällsutmaningar. 

De flesta av oss tar dricksvattnet för givet. Vatten kommer ur kranen, färskt, gott och alltid tillgängligt … Eller hur är det med vattentillgången i Sverige egentligen? Förra sommarens extrema värme och torka med skogsbränder, missväxt och nödslakt var en ögonöppnare för många av oss. Många kommuner införde bevattningsförbud för att hantera en nästintill ohållbar situation då vattenförbrukningen sköt i höjden under de varma sommarmånaderna. Plötsligt var dricksvattnet inte längre en självklarhet. De sjöar som försörjer västra Skåne med dricksvatten har långsamt återhämtat sig sedan i somras. Samhället måste förbereda sig på att hantera mer torka, större nederbördsmängder och varmare temperaturer som påverkar vattenresurserna.

Vatten är livsnödvändigt och något vi inte klarar oss utan. Det är vårt allra viktigaste livsmedel och vi måste värdera vår naturresurs högre. Finns vattenförbrukningen med i översynen av företags och organisationers miljö- och klimatåtgärder? Hur väl minns vi förra sommarens gulbrända gräsmattor och grillförbud? Hur långt har insikten nått om att vi inte längre kan slösa på vatten i vår vardag? Ett klimatsmart agerande kräver en minskad vattenförbrukning, på alla samhällsnivåer och i alla instanser.

Den 22 mars är det internationella världsvattendagen och 2019 ligger fokus på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla (Leaving no one behind). Temat bygger på den globala 2030-agendan för hållbar utveckling och relaterar specifikt till FNs hållbarhetsmål 6 (SDG 6), att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten för alla, år 2030.

Vi måste hitta nya sätt att spara vatten för att vi ska klara hållbarhetsmål 6 och samtidigt agera miljö- och klimatmedvetet. Vattnet, vår viktigaste naturresurs, ska räcka till såväl djur, natur, lantbruk och industri, som till privat hygien och dricksvatten. Vi måste samordna och planera vår vattenförbrukning så att vi får en översyn av den totala vattentillgången och blir smartare med hur mycket vi förbrukar och när på året och dygnet vi gör det.

Vattnet är vår gemensamma resurs och det är hela samhällets ansvar att värna om det. Vattenbranschen ska leverera vatten av hög kvalitet på ett effektivt och hållbart sätt. Vi jobbar för smartare produktion och optimerad vattenleverans. För att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten för alla behöver vi hjälpas åt:

  • Storförbrukare av vatten – industrier, kommuner och fastighetsbolag – ha vattenförbrukning i åtanke när ni jobbar för att nå era miljömål. Ställ er frågan hur ni kan optimera er vattenförbrukningen. Kan ni möjligen ta tillvara på spill-, regn- och avloppsvatten för användning i industriella processer och till bevattning?
  • Privatperson – värdera ditt vatten högt, det är ditt viktigaste livsmedel. I Köpenhamn är snittförbrukningen 110 liter vatten per person och dygn. Inget motiverar att vi i Sverige använder 30 liter mer. Var klimatsmart, spara på vattnet.

 

Vattentillgång på global och nationell nivå

Vatten är en av våra största samhällsutmaningar och den internationellt oberoende organisationen Water Aid(1) uppmanar till att:

  • Länder och regeringar prioriterar den mänskliga rättigheten till rent vatten, och säkerställer att det finns effektiva lagar, regleringar och kontrollsystem för hållbar vattenanvändning.
  • Företag och investerare aktivt arbetar med vattenfrågan som en riskfaktor för verksamheten och samhällen, och förstår sin roll och påverkan på samhällen, anställda, i leverantörskedjan och länderna de verkar i.
  • Företag utreder vilken inverkan deras verksamhet har på vatten, och aktivt verkar för att minska vattenanvändandet i produktionen, särskilt i områden där det råder vattenbrist.
  • Producenter och beställare inom mat- och detaljhandel försäkrar sig om att deras varor kommer från hållbara källor, och verkar för ökad hållbarhet i deras leverantörskedjor.
  • Konsumenter tänker på vad de köper och varifrån det kommer. Det kan vara svårt för konsumenter att räkna ut vattenanvändandet för enskilda produkter, men tips kan vara att; äta mindre kött (vegansk kost uppskattas ha 19 procent lägre påverkan på vattentillgång), inte kasta mat (en tredjedel av all mat som produceras globalt kastas), och tänka mer på hur mycket vi köper.

Hur mycket vet du om vattentillgången i världen? Vår internationella branschorganisation IWA, i samarbete med UN Water, har tagit fram ett quiz för att vi ska kunna testa våra globala vattenkunskaper och lära oss lite mer på vägen. Här hittar du en länk till quizen: https://iwap.online/2HoSqwV

Vidare läsning:

Spara-vatten-tips: https://sydvatten.se//hur-anvander-du-vatten-klokt/
Vattenförbrukning: https://sydvatten.se//vattenforbrukning/
Virtuellt vatten: https://sydvatten.se//virtuellt-vatten/


1
http://www.mynewsdesk.com/se/wateraidsverige/pressreleases/vaart-vattenavtryck-bidrar-till-att-vaerldens-fattigaste-inte-har-rent-dricksvatten-visar-ny-rapport-fraan-wateraid-2849107