Stipendiaternas egen station Arkimedes princip ht 2015

Stipendiet Tänk H2O! 2018

Gymnasielärare? Vill ni åka med era elever på en tvådagars vattenkurs, helt gratis? Välkomna att söka stipendiet Tänk H2O!

Vattenförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor och knyter an till många aktuella ämnen inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och humaniora. Vatten ryms till exempel inom klimat- och miljöfrågor, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, etik och religion.

För att öka medvetenheten om vattnets värde delar Sydvatten ut stipendiet Tänk H2O! till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med tema vatten. Stipendiet består av en vattenkurs vid sjön Bolmen i Småland för minst fyra lärare och minst 90 elever. Varje år delas tio stipendier ut.

Experiment Arkimedes princip ht 2015Det här är vattenkursen Tänk H2O!

Under två intensiva dagar på gården Tiraholm vid Bolmen, arbetar elever och lärare i grupper vid pedagogiska stationer som belyser vattenfrågor ur olika aspekter. Stationerna är miniföreläsningar, workshops eller experiment. De flesta äger rum utomhus.
Exempel på frågor som diskuteras är: Varifrån kommer ditt kranvatten? Hur mycket virtuellt vatten döljer sig i vår konsumtion? Vilka vattenlevande djur kan man hitta vid strandkanten? Hur kan olika länder samarbeta kring vatten? En av stationerna ansvarar ni som blir stipendiater för. De övriga leds av representanter från Lunds universitet, Göteborgs universitet, Hylte kommun, Sydvatten med flera organisationer.

Pedagogisk station artbestamning av fisk ht 2015

Allt detta ingår i kursen

• Två dagars vattenkurs för minst fyra lärare och 90 elever.
• Bussresa till och från Bolmen.
• Tio pedagogiska stationer samt kvällsaktiviteter.
• Alla måltider. Vi äter i Tiraholms restaurang eller utomhus.
• Övernattning på Tiraholms nybyggda hotell.

 

Kursdatum för 2019

Datum Veckodagar Stipendiater
2 – 3 sep mån – tis
4 – 5 sep ons – tors
9 – 10 sep mån – tis
11 – 12 sep ons – tors
16 – 17 sep mån – tis
18 – 19 sep ons – tors
23 – 24 sep mån – tis
25 – 26 sep ons – tors
30 sep – 1 okt mån – tis
2 – 3 okt ons – tors

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet Tänk H2O! kan sökas av gymnasielärare som arbetar på skolor i Sydvattens 17 delägarkommuner eller i någon av kommunerna runt sjön Bolmen: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm, Gislaved, Hylte, Ljungby och Värnamo.

Så här gör ni för att ansöka

Ni är minst fyra lärare som tillsammans söker stipendiet.

Stipendiet för 2019 utlyses i slutet av november.

Undervisa om vatten?

Här finns färdiga lektionsförslag för dig som vill undervisa om vatten. Lektionerna handlar om vatten och reklam, säkert dricksvatten, virtuellt vatten och konflikter kring vatten.

Resultat och erfarenheter

Hösten 2016 gjordes en utvärdering av de tre första åren med vattenkursen Tänk H2O!. Utvärderingen grundas på enkäter och elevreflektioner. En överväldigande majoritet av kursdeltagarna är mycket positiva till upplevelsen vid Bolmen. Utvärderingen visar att kursdeltagarnas kunskaper om vattenfrågor och deras medvetenhet om vattens värde har ökat efter kursen. Här kan du läsa rapporten.

Elevröster om Tänk H2O!

  • “Dessa 30 timmar har varit väldigt lärorika och jag skulle göra det igen om vi fick chansen.”
  • “Jag har lärt mig massor om vatten och naturen och det har funkat bra.”
  • “Maten var toppen! Mycket bra info om H2O som man aldrig hört innan.”
  • “Varierade stationer, god mat, bra med stationer där du själv fick göra saker och inte bara lyssna.”
  • “Bra mix med många olika uppleverser. Man får en bra inblick i hur man kan tänka om vatten och få det att bli bättre.”

Vy över Bolmen från Tiraholm hösten 2015

Här kan du ladda ner rapporten om Tänk H2O!


Kontaktperson

Juha Rankinen

Föreståndare Forskningsstation Bolmen

0706-10 20 65

juha.rankinen@sydvatten.se

Marie Nordkvist

Kommunikationschef

010-515 10 60

marie.nordkvist@sydvatten.se