VA-tidskriften Cirkulations logga

Vombverket under förändring

Artikel i VA-tidskriften Cirkulation, 8 november 2023. Text av Erik Winnfors Wannberg.

Fullständig artikel hittar ni här: Vombverket under förändring – Cirkulation (OBS betalvägg)

På Sydvattens anläggning Vombverket avlöser de stora projekten varandra. En fjärde linje på vattenverket, nytt styrsystem och en av Sveriges största UV-anläggningar. På det Vomb 3 som togs i drift under sommaren. En tredje huvudvattenledning som dragit igång nya processer kring klimatpåverkan vid entreprenader och materialval.

Vomb 3 är den tredje ledningen från Vombverket till Ugglarp, nio kilometer från vattenverket utanför Sjöbo, på vägen mot Malmö. Under arbetet gick Sydvatten in i ett samarbete för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor, LFM30. När de gick in där började de titta på klimatpåverkan vid anläggningsarbete.

– Vi började tänka i livscykelperspektiv, vi hade aldrig räknat på det. Vi började med att ta vårt val för ledningen, segjärn, som var gjort utifrån teknikperspektiv, säger Jenny Åström, Hållbarhetschef vid Sydvatten.

Slutledningarna från arbetet påverkade inte utfallet den här gången men sätter avtryck i det mesta Sydvatten arbetar med framöver. Och en del av slutsatserna är lite överraskande för de inblandade.

Vi träffas tillsammans med Carl Nelin, projektledare för Vombledning 3, Fredrik Olsson, projektledare för utbyggnaderna UV och linje 4 på vattenverket, samt Vombverkets processansvarige, Alexander Bergengren.

/…/

Klimatarbetet föll på plats och fick tydligare former när Sydvatten anlöts sig till LFM30, en lokal medlemsdriven organisation för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Målet är att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll koldioxidutsläpp 2030 och därefter få sektorn klimatpositiv i Malmö till 2035. Tidigare var det mest fastighetsentreprenörer inne i samarbetet. Med Sydvattens intåg kom anläggningsarbeten in.

– LFM30 drivs av företagen själva. Alla stora byggentreprenörer är med så det sprids även nationellt. Till en början handlade det mest om byggnader. Sydvatten gick med i ett skede när LFM30 började utvecklas från bygg till att även omfatta anläggning, berättar Jenny Åström.

/…/

Sydvatten gav i våras ut gröna obligationer till ett värde av 400 miljoner kronor för att säkra nyinvesteringar. Där är klimatanpassning en av parametrarna för klassificeringen av investeringar.

En annan del för att påverka klimatutsläppen, som Sydvatten tagit fasta på, är minskad vattenanvändning. Bolaget har som mål att få ner vattenanvändningen till 100 liter per person och dygn år 2040, något som minskar koldioxidavtrycket avsevärt, inte minst i entreprenader för ökad kapacitet som då aldrig behöver göras.