Vattenniva Ringsjon, 1998 2023

Vattennivå Ringsjön, 1998 - 2023