Våra vardagsbehov – en utställning om vatten, avlopp, avfall…

Just nu deltar Sydvatten i utställningen ”Våra vardagsbehov” på Eslövs stadsmuseum tillsammans med Merab och Ellingeverket.

På Sydvattens del av utställningen får du bland annat veta mer om dricksvatten, virtuellt vatten och vårt vattenverk Ringsjöverket.

Den 1 september kl. 18.00 föreläser Sydvattens kommunikationschef om dricksvatten i samband med utställningen.

Utställningen pågår fram till den 23 oktober.

Eslövs stadsmuseum hittar du på Östergatan 5 i centrala Eslöv.