Vattenkran som fyller ett vattenglas

Nu kan alla i Helsingborg och Höganäs dricka och använda vattnet som vanligt igen

NSVA, Helsingborgs stad och Höganäs kommun häver nu kokningsrekommendationen eftersom de har två godkända vattenprover på rad. Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen. Följande pressmeddelande publicerades kl 22.26 den 25 augusti.

På torsdagskvällen kom de slutgiltiga provresultaten. Med två godkända vattenprover på rad kan vi nu häva kokningsrekommendationen i både Helsingborg och Höganäs kommun.

– Det känns jättebra att alla kan använda vattnet som vanligt igen. I nuläget har vi ringat in området där vi misstänker att orsaken finns och fortsätter arbetet med felsökningen. Allt tyder på att detta är en enskild händelse, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

– Det är ett glädjande besked att proverna visar att vattnet nu håller den kvalitet som det ska. Som en extra säkerhetsåtgärd fortsätter Höganäs ändå att klorera det till kommunen inkommande vattnet tills vi har hittat felkällan i Helsingborg, säger Fredrik Arthursson, VA-chef i Höganäs kommun.

Stort tack för förståelse

NSVA, Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Sydvatten vill rikta ett stort tack till alla kommuninvånare, verksamheter, företag och övriga som har berörts av kokningsrekommendationen.

– De allra flesta har haft förståelse för vårt beslut, vilket vi är väldigt tacksamma för. Vi är medvetna om att det är jobbigt att behöva koka vattnet och beklagar verkligen besvären som detta har medfört, säger Jonas Håkansson.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se