Installation Wellpoint

Illustration av hur spetsarna spolas ned i marken