2017 08 25 002

Arbete med råvattenledning på två sidor om väg 113