011

Armerat och format stöd kring en böj i råvattenledningen