006

Armeringsjärn som stöd vid en böj i råvattenledningen