Sara Sundquist, näringspolitisk expert Livsmedelsforetagen