Välkommen på arkeologiafton!

Vid Sydvattens bygge av en ny råvattenledning pågår en arkeologisk utgrävning. Ta chansen att se utgrävningen vid Hasslegården, Stehag!

Måndag den 18 september blir det visning och föredrag under cirka två timmar. Arkeolog Karina Hammarstrand Dehman berättar och visar den pågående utgrävningen. Vi får höra om hur arkeologerna går till väga när de undersöker lämningarna och hur lämningarna tolkas.

Läs mer här!