ForskningsstaionBolmen Maj2021 4

Studenter från programmet Naturvård och Artmångfald, Högskolan i Halmstad, på besök vid Forskningsstation Bolmen