ForskningsstaionBolmen Maj2021 2

Studenter från programmet Naturvård och Artmångfald, Högskolan i Halmstad, besöker Forskningsstation Bolmen