Foto Ledarna1 LowRes

Helene Andersson, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland, Brittis Benzler, landshövding i Hallands län, Jörgen Johansson, VD Sydvatten och Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande Hylte kommun.