Helene Andersson, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland, Brittis Benzler, landshövding i Hallands län, Jörgen Johansson, VD Sydvatten och Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande Hylte kommun

Urpremiär för Vattenkonferensen på Forskningsstation Bolmen

Våtmarker, brunifiering, en robust vattenhantering som klarar samhällskriser samt kommunikations- och utbildningssatsningar som sprider kunskap om vattnets värde. Det var några av de teman som togs upp på Vattenkonferensen vid Forskningsstation Bolmen i slutet av förra veckan. 25–26 maj var det urpremiär för Vattenkonferensen vid Forskningsstation Bolmen och nära 80 deltagare samlades kring ett gemensamt intresse – Bolmen och dess omgivningar.

Vattenkonferensen 2023 samarrangerades av Sydvatten och Region Halland, och var starten på en vartannat år återkommande konferens. I talarlistan fanns både forskare, VA-chefer,Logo Sydvatten representanter från kommuner, regioner, länsstyrelser, Skogsstyrelsen och räddningstjänsten – och deltagarlistan var ännu lite mer omfångsrik. Den gemensamma nämnaren var vårLogga Region Halland livsviktiga naturresurs vatten och i mer specifikt sjön Bolmen.

Landshövding Brittis Benzler hälsade alla välkomna till konferensen tillsammans med Sydvattens vd Jörgen Johansson, Ronny Löfquist från Hylte kommun och Helene Andersson, Region Halland.

– Forskningsstationen är viktig och den utbildningssatsning som sker här är mycket spännande. Halland kommer att bli både torrare och blötare, och vi måste få med de unga för att säkra vattnet och skapa en hållbar framtid för dem. Utbildningssatsningen ”Tänk H2O” är en viktig pusselbit i det arbetet, sa landshövdingen.

Forskning i fokus

Forskningen stod i fokus och flera av de forskare som är knutna till Sydvatten och Bolmen höll spännande föreläsningar om sina arbeten. Bland forskarna hördes Tina Martin, Clemens Klante och August Bjerkén från Lunds Tekniska Högskola, Antonia Liess från Högskolan i Halmstad och Anna Borgström från Lunds universitet (läs mer om programinnehållet här).

Professor och forskningschef Kenneth M Persson

Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten och professor på Teknisk Vattenresurslära på Lunds Tekniska Högskola.

– Det är helt fantastiskt att vi samlas så här och samtalar om vatten utan att begränsas av våra respektive tillhörigheter eller organisationer. Vatten bryr sig inte om kommun- eller länsgränser och på samma sätt behöver vi titta på vattenresursen, med ett helhetsperspektiv som inte känner till de mänskligt pålagda gränserna, säger Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten och professor i teknisk vattenresurslära på Lunds Tekniska Högskola.

Säkrad vattenproduktion

Mattias Leijon, vd för Laholmsbuktens VA, pratade om hur bolaget nu utreder olika sätt att säkra vattenproduktionen för omkring 130 000 invånare och otaliga turister och besökare i Halmstad och Laholm. I detta framtidsarbete är vatten från Bolmen ett av de huvudalternativ man tittar på.

Hanna Palm Johansson och Trond Strangstadstuen från vattenkommunen Ljungby berättade om hur man där arbetar med vattenfrågan som en av sina fyra viktiga fokusfrågor. Om vattnets betydelse för beredskap och robusthet i samhället talade Erik Joelsson, Länsstyrelsen Halland, och Elin Oscarsson, räddningstjänsten i Ljungby.

Vattnets värde

Juha Rankinen, föreståndare på Forskningsstation Bolmen och Victoria Beckman, projekttedare, presenterar Tänk H2O!

Juha Rankinen, föreståndare på Forskningsstation Bolmen och Victoria Beckman, projekttedare, presenterar Tänk H2O!

Konferensdeltagarna fick också, under en promenad i omgivningarna, höra projektledare Victoria Beckman och Juha Rankinen, föreståndare för Forskningsstation Bolmen, berätta mer om Sydvattens utbildningssatsning Tänk H2O!. I denna får närmare tusen ungdomar varje år komma till Tiraholm och vid forskningsstationen med alla sina sinnen uppleva vattnets betydelse för människor, djur och natur.

Vattenkonferensen 2025

Detta var den första vattenkonferensen vid Forskningsstation Bolmen. Konferensen arrangerades av Sydvatten tillsammans med Region Halland och meningen är att den ska bli återkommande där nästa konferens planeras till våren 2025.

Anna BorgströmClemens Klante

Hanna Palm Johansson och Trond Strangstadstuen från Ljungby kommun Mattias Leijon, VD på LBVA Tina Martin