Underhållsarbete på huvudledningen i Bara

Just nu genomför vi underhållsarbete på huvudledningen som försörjer Bara tätort med dricksvatten. Arbetet genomförs för att öka säkerheten och minska risken för läckor i framtiden. Vi byter ut gammal utrustning i och i anslutning till den kammare som ligger i Bara.

Arbetet kan komma att påverka vattentrycket och vattenflödet hos dig som bor i Bara tätort, även om vi bedömer risken som liten.

Arbetet pågår fram till den 5 februari.

Torsdag eftermiddag den 18 januari inträffade ett driftavbrott. Den vattenläcka som uppstod bidrog till en ca 10 meter hög vattenpelare som tillfälligt stängde av Särslövsvägen. Vattenflödet kunde dock snabbt stoppas.