Gul gräsmatta

Trädgård, pool och hållbar vattenanvändning

Så här tar du hand om din trädgård samtidigt som du använder vattnet på ett hållbart sätt.

Vattna med kanna. Tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Låt gräsmattan vara.

Vattna med vattenkanna

En vattenslang kan förbruka så mycket som 1000 liter per timme. Om du behöver vattna med dricksvatten är det bättre att använda vattenkanna. Du kan dessutom minska avdunstningen och spara vatten genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö.

Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen

Undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast. Värmen får vattnet att snabbt avdunsta innan det hunnit tränga ner i jorden. Vattna istället på morgonen eller på kvällen.

Låt gräsmattan vara

Gräsmattan klarar av en långvarig torka. Tänk på att det kan gå åt så mycket som 150–350 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.

Samla regnvatten i en tunna

Om du bor i hus kan du ställa en tunna under takrännan. Du kan använda det uppsamlade vattnet till att vattna dina trädgårdsväxter, putsa fönster eller annat. Då kan du också glädja dig över att vattnet inte kostat dig någonting.

Plantera inte under sommartid

Tänk på att inte lägga nya gräsmattor eller plantera nya häckar under sommartid. Det kräver mycket bevattning och är mycket bättre att göra från september och fram till april.

Tips när du fyller din pool, spa eller badtunna

Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen.

  • Planera din fyllning för den bör ta tid.
  • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
  • Fyll poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre.
  • Undvik att fylla poolen samtidigt som din granne.
  • Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara energi.
  • Använd en trädgårdsslang eller liknande. Fyll poolen långsamt. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra i närheten. Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
  • Täck över poolen när den inte används, då minskar avdunstningen av vatten.

Om det råder bevattningsförbud får du INTE fylla din pool, spa eller badtunna.