IMG 3112 Helhet2 LowRes

Temadag Vombsjön blommar. publik och presentatör i stora hallen på Övedskloster