Sydvatten utvalt av Science Link

Sydvatten är ett av 47 företag i Europa som har valts ut att delta i EU-projektet Science Link. Sydvattens forsknings- och utvecklingsavdelning får nu möjlighet att med hjälp av den nationella forskningsanläggningen MAX-lab och deras avancerade analysmetoder karakterisera egenskaper hos vattenverksslam.

I första hand används strålgången I811, med röntgenabsorptionsspektroskopi upp till 21 keV. Man hoppas kunna mäta bindningsavståndet hos olika metaller i slammet och därmed avgöra hur täta materialen är och hur slamstrukturen varierar i proverna.

– Det är ingen som tidigare har gjort sådana mätningar så detta är väldigt spännande. Syftet är att öka kunskapen om hur vattenverksslam är sammansatt på atomnivå, berättar Sydvattens forskningschef  Kenneth M Persson.

Genom Science Link ska innovationer och entreprenörskap i Östersjöregionen stödjas och uppmuntras. Projektet är ett nätverk mellan forskningsanläggningar med neutronkällor och näringslivet. Nätverket omfattar även vetenskapliga institut, universitet och regionala organisationer. Science Link delfinansieras av Europeiska unionen (Baltic Sea Region Programme) och involverar 17 partners från 8 länder under projektets löptid 2012 till 2014.

Läs mer på www.science-link.eu