Dricksvattnet i del av Lund, Eslöv och Hjärup får annan sammansättning

För att öka Ringsjöverkets produktionssäkerhet har en UV-anläggning byggts och nu ska den kopplas in. Under tiden som inkopplingen görs kommer Ringsjöverket att vara i behov av flödesavlastning och produktionen vid Vombverket kommer att ökas. Det innebär att vattensammansättningen kommer att ändras under en period. Den preliminära planen är att ändra flödet måndag den 7 december. Återgång till normalläge är planerad till måndag 7 mars 2016.

I Lunds kommun berörs följande kommundelar:
Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby samt större delen av Södra Sandby.
I Eslövs kommun berörs endast följande kommundelar: Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby.
Flödet ändras då från 100 % Ringsjöverket till 75% från Ringsjöverket och 25 % från Vombverket.

I Staffanstorps kommun berörs endast sydöstra delen av Hjärup. Flödet ändras från 100 % Ringsjöverket till 100 % från Vombverket.

Lika hög kvalitet och tillgång på vatten
Vattenkvaliteten kommer att vara lika hög som vanligt. Det uppstår inga leverensavbrott eller minskad tillgång på vatten. Det kan förekomma grummel, färg-, smak- eller luktförändring vid omställningen av vattnet. Om det sker är åtgärden densamma som vid vanliga ledningsarbeten: spola vatten tills det är klart samt smakar och luktar bra igen.

Livsmedelsföretag, läkemedelsföretag och sjukhus bör kontrollera de parametrar som är av vikt för respektive process så att vattenbytet inte medför störningar.

För akvarieägare med fiskar och vattenlevande organismer som tar sitt syre direkt ur vatten kan det vara av intresse att kontrollera de parametrar som är av vikt för akvarier.

Tabell Vattensammansättning