Vattenfakta 1

I Sverige använder vi 140 liter vatten per person per dygn