Ringsjöverket och Vombverket riksintresseförklarade

Sydvattens två vattenverk, Ringsjöverket och Vombverket, har blivit riksintresseförklarade av Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

HaV har beslutat att 28 anläggningar runt om i Sverige är av riksintresse för vattenförsörjning. Anläggningarna finns från norr till söder och försörjer tillsammans över 6,1 miljoner personer med dricksvatten.

– Det är mycket glädjande att dricksvattenintresset i och med dessa beslut har fått samma värderingsstatus som andra samhällsintressen såsom transporter, energi, fiske och turism, säger Jörgen Johansson, vd på Sydvatten.

Sydvatten har länge drivit frågan om riksintresse för dricksvatten. 2011 förklarades Bolmentunneln av Naturvårdsverket som det första riksintresse någonsin för dricksvatten.

– Det krävdes mycket för att vi skulle få Bolmentunneln riksintresseförklarad och nu kan vi glädjande konstatera att arbetet haft betydelse för att höja statusen för dricksvattenfrågan i hela landet, säger Håkan Fäldt, styrelseordförande Sydvatten.

HaV och riksintresseförklaringar

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Det kan röra sig om vattenverk, överföringsledningar men också om områden för intag och för infiltration. Huvudkriteriet för att en anläggning för vattenförsörjning ska bli ett riksintresse är att den nyttjas eller kan nyttjas av många människor (minst 50 000), att den har stor kapacitet och god kvalitet, att den behövs som reserv eller för framtida användning. Den ska också vara rustad för påverkan från klimatförändringar som ökad risk för översvämningar och högre vattentemperatur.

Här kan du läsa mer om vilka anläggningar som blivit riksintresseförklarade.

Här kan du läsa mer om riksintresseförklaringen av Ringsjöverket.

Här kan du läsa mer om riksintresseförklaringen av Vombverket.