Cirkeldiagram Klimatavtryck 2021

Cirkeldiagram över SYdvattens klimatavtryck 2021