Provtagning_Vombsjon1

Mikael Henriksson tar prover på Vombsjöns vatten