Mikael Henriksson tar prover på Vombsjöns vatten

Regelbunden övervakning av Vombsjöns vattenkvalitet

Mikael Henriksson jobbar som drifttekniker på Vombverket och en av arbetsuppgifterna är att ta prover och mätningar på Vombsjön som förser
ca 400 000 skåningar med dricksvatten.

”Vi har sex provställen som vi stannar på och vi kollar en mängd saker på varje ställe. Under juni, juli och augusti tar vi prover 2 gånger per vecka och under övriga året en gång varannan månad” berättar Mikael.

Dessa provtagningar har skett regelbundet sedan 2014 vilket medför en stor mängd tillförlitlig och jämförbar data. Det som mäts är bl.a. temperatur, ph-värde, syrehalt, siktdjup konduktivitet och redoxpotential. Värdena skrivs ner och används dels i projekt Fokus Vombsjöns arbete  och olika samarbetsprojekt inom forskningen.

Vattenkvaliteten i Vombsjön är viktig för hur reningsprocessen ser ut. Skulle större eller långvariga avvikelser detekteras har det påverkan på vattenreningsprocessen på både kort och lång sikt.

”En sån här tur på sjön är inte alls lika härlig i november eller februari, men jag har ett varierande jobb som jag trivs med och jag vet att jag jobbar med något viktigt vilket känns bra” säger Mikael.

Mikael Henriksson tar prover på Vombsjön Mätare