Lifeplan4 Kamera3 Alg

En älg fångad av viltkameran på natten