Vattendroppar på grässtrån

PFAS i dricksvatten

Dricksvattnet som Sydvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Nivån kommer dock troligen att sänkas efter en ny bedömning från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA.

Naturskyddsföreningen uppmärksammar PFAS i dricksvatten i sin undersökning av 42 vattenverk i Sverige.

Invånarna i västra Skåne får sitt dricksvatten från Bolmen och Vombsjön. Regelbundet tas prover på dessa sjöar samt på Ringsjön som är vår reservvattentäkt. Prover tas även på vattenverken, på ledningsnätet och hos mottagarna. Totalt tar Sydvatten varje år ca 1100 vattenprover.

För att säkerställa god dricksvattenkvalitet finns Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) som alla dricksvattenproducenter måste följa. Föreskrifterna ställer krav på bland annat hur dricksvattnet ska beredas och kvalitetssäkras.

Sydvatten tar varje vecka ett flertal prover och analyserar regelmässigt förekomst av eventuella föroreningar, däribland PFAS, högfluorerade ämnen. Våra 17 delägarkommuner tar dessutom regelbundet prover på dricksvattnet ute i tappkranen hos konsumenterna.

Dricksvattnet som vi producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Nivån kommer dock troligen att sänkas efter en ny bedömning från den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA.

EFSA fastställde i september 2020 en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan. Det nya fastslagna värdet är 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka, och gäller för fyra olika PFAS-ämnen tillsammans. Detta innebär att Livsmedelsverket väntas se över sin åtgärdsgräns för PFAS-ämnen i dricksvatten. Livsmedelsverkets åtgärdsgräns är idag 90 nanogram per liter vatten. Dagens åtgärdsgräns är alltså inte ett gränsvärde för veckointag per kilo kroppsvikt, utan är en summa för 11 PFAS-ämnen per liter vatten. Det är idag inte klart vilket gränsvärde som kommer gälla i Sverige i framtiden.

EU arbetar nu med att fastställa juridiska gränsvärden för flera olika PFAS i dricksvatten i dricksvattendirektivet. I det kommande dricksvattendirektivet omfattas 20 olika PFAS-ämnen. Dricksvattendirektivet beräknas vara beslutat i december 2020 och därefter har medlemsstaterna bland annat Sverige två år på sig att införa detta i nationella föreskrifter.

Vid beräkning av gränsvärden är det mycket som behöver vägas in, bland annat hur EFSA genomfört sin riskbedömning. Det går heller inte att enbart räkna på de fyra PFAS-ämnena som EFSA har utgått från i sin riskbedömning. Uträkningarna måste som minst baseras på dricksvattendirektivets kommande 20 olika PFAS-ämnen.

Livsmedelsverket följer nu upp vilka halter PFAS det finns i Sveriges dricksvatten i förhållande till de föreslagna gränsvärdena i dricksvattendirektivet och EFSAs nya bedömning av giftigheten av dessa ämnen.

Granskningen av Sydvattens resultat för de 11 PFAS-ämnena visar att de inte i något avseende utgör något hälsoproblem vid användning av vattnet till matlagning och dryck enligt dagens åtgärdsgräns. Vi klarar med god marginal Livsmedelsverkets åtgärdsgräns som är på 90 nanogram/liter.
Vi kommer även fortsättningsvis kontrollera PFAS och följer utvecklingen av kommande nya lagar, regler och förordningar .

Om PFAS-ämnen

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för tusentals kemiska ämnen som är framställda av människan. Ämnena har förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige och i andra länder.

PFAS finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel, brandsläckningsskum och teflonprodukter. De två vanligaste PFAS-ämnena är PFOS och PFOA. PFOS (perfluorooktansulfonat) har använts i mer än 50 år på grund av dess vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper.

Exempel på vardagsprodukter som innehåller PFAS

 • Bakformar
 • Bakpapper
 • Bilvax
 • Bilklädsel
 • Bordsdukar
 • Brandsläckningsskum
 • Cupcake-formar
 • Fotomaterial
 • Fritidskläder
 • Färg till skrivare
 • Golvpolish
 • Impregnering av glas, plast
 • Insektsmedel
 • Kartong
 • Kosmetika
 • Mattor
 • Paraplyer
 • Pizzakartonger
 • Popcorn-papper
 • Skidvalla
 • Smarttelefoner (smutsavvisande ytbehandling)
 • Smörjmedel
 • Spolglans för diskmaskiner
 • Tandtråd
 • Tält
 • Väskor
 • Ytbehandlings/beläggningsmaterial

Livsmedelsverket om PFAS:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser

Såhär skriver branschorganisationen Svenskt Vatten om ämnet:

https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/pfas-i-dricksvattnet

Såhär undviker du PFAS i din vardag:

https://www.naturskyddsforeningen.se/10hogfluoreradetips