Om PFAS och nya dricksvattendirektivet

Dricksvattnet som Sydvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS och även under åtgärdsgränserna i det nya dricksvattendirektivet. Livsmedelsverkets nya föreskrifter, LIVSFS 2022:12, om dricksvatten träder i kraft den 1 januari 2023. Det nya dricksvattendirektivet, beslutat av Europaparlamentet, ställer en rad skärpta och nya krav på alla medlemsländer till årsskiftet. Förändringarna i direktivet berör de svenska VA-organisationerna. Många av de krav som fanns i Livsmedelsverkets tidigare föreskrifter SLVFS 2001:30 finns också kvar i de nya föreskrifterna. I vissa fall har de bara omformulerats och förenklats. Från och med 2026 tillkommer nya parametrar gällande ett antal ämnen. Ett gränsvärde som särskilt har uppmärksammats är de nya gränsvärdena för PFAS.

PFAS och gränsvärden

Invånarna i västra Skåne får sitt dricksvatten från Bolmen och Vombsjön. Regelbundet tas prover på dessa sjöar samt på Ringsjön som är vår reservvattentäkt. Prover tas även på vattenverken, på ledningsnätet och hos mottagarna. Sydvatten tar varje vecka ett flertal prover och analyserar regelmässigt förekomst av eventuella föroreningar, däribland regelbundna prover av PFAS, högfluorerade ämnen. Våra 17 delägarkommuner tar dessutom regelbundet prover avseende olika parametrar på dricksvattnet ute i tappkranen hos konsumenterna.

De nya fastslagna gränsvärdena är 4 nanogram per liter för en grupp om 4 PFAS-ämnen, PFAS 4, samt 100 nanogram per liter för 21 ämnen, PFAS 21. Sydvatten ligger under de nya gränsvärdena för dricksvatten från båda vattenverken, och även halterna av PFAS i alla tre sjöar, Bolmen, Vombsjön och Ringsjön understiger de värden som gäller för dricksvattnet. Sydvattens resultat visar att det inte i något avseende utgör något hälsoproblem vid användning av vattnet till matlagning och dryck enligt de nya gränsvärdena.

Om PFAS-ämnen

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för tusentals kemiska ämnen som är framställda av människan. Ämnena har förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige och i andra länder.
PFAS finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel, brandsläckningsskum och teflonprodukter. De två vanligaste PFAS-ämnena är PFOS och PFOA. PFOS (perfluorooktansulfonat) har använts i mer än 50 år på grund av dess vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper.
Exempel på vardagsprodukter som innehåller PFAS:
Bakformar
Bakpapper
Bilvax
Bilklädsel
Bordsdukar
Brandsläckningsskum
Cupcake-formar
Fotomaterial
Fritidskläder
Färg till skrivare
Golvpolish
Impregnering av glas, plast
Insektsmedel
Kartong
Kosmetika
Mattor
Paraplyer
Pizzakartonger
Popcorn-papper
Skidvalla
Smarttelefoner (smutsavvisande ytbehandling)
Smörjmedel
Spolglans för diskmaskiner
Tandtråd
Tält
Väskor
Ytbehandlings/beläggningsmaterial

Läs mer:

Perfluorerade alkylsubstanser (livsmedelsverket.se)

Frågor och svar om nya dricksvattenföreskrifter (livsmedelsverket.se)

Så här undviker du PFAS i din vardag:
https://www.naturskyddsforeningen.se/10hogfluoreradetips