Komunalråd, komundirektör och Juha Ranikinen vid sjön Bolmen

Forskningsprojekt ska få stopp på brunifieringen i sjön Bolmen

Reportage i tidningen Smålänningen 23/2-2021

Forskningsprojekt ska få stopp på brunifieringen i sjön Bolmen

Vattnet i sjön Bolmen blir allt brunare. För att bromsa utvecklingen drar ett nytt forskningsprojekt igång.
– Det är en jätteviktig fråga för oss för att kunna säkerställa framtidens dricksvattenproduktion, säger kommundirektör Jennie Vidal.

Komunalråd, komundirektör och Juha Ranikinen vid sjön Bolmen

Ljungby kommun har skött administrationen av ansökan för att få LONA-bidrag, statliga pengar som kan användas vid olika naturvårdsprojekt, till forskningsprojektet. Ljungbys kommunalråd, Magnus Gunnarsson, Anne Karlsson, Lars-Ove Johansson, tillsammans med kommundirektör Jennie Vidal, ser fram emot resultatet. Bild: Anna-Karolina Persson, Smålänningen.

Förändringen från klart till brunare vatten, som pågår i många sjöar och vattendrag runt om i Sverige, kallas “brunifiering”.

De första signalerna kom i slutet av 90-talet, men det är det senaste decenniet som man har sett den stora skillnaden.

Det finns två saker som driver brunifieringen, enligt Juha Rankinen, stationsföreståndare för Tiraholms forskningsstation.

Det ena är förändrade nederbördsmönster till följd av klimatförändringar och det andra hur marken närmast vattnet brukas.

Till exempel kan man se att anläggandet av granskog gör att det blir en större ansamling av organiskt material i vattnet. Men även våtmarkerna påverkar.

– Det finns väldigt många och stora våtmarker runt Bolmen. Att de bidrar vet vi, men inte hur mycket, säger han.

Frågan har legat och gnagt ett tag – nu kommer de kunna ta reda på hur det förhåller sig.

Ljungby kommun har i dagarna beviljats LONA-bidrag för att tillsammans med Sydvattens forskningsstation och Högskolan i Halmstad undersöka hur man kan motverka brunifiering i framtiden.

– Rent konkret går det ut på att vi ska hitta åtgärder för att minska brunifieringen i Bolmen, säger Juha Rankinen.

Mycket av arbetet kommer gå ut på att ta reda på hur markerna kring Bolmen ser ut och vilken typ av marker som skapar brunifiering.

/ … /

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera resten av artikeln.
Här är en länk till hela artikeln: Nytt forskningsprojekt ska få stopp på brunifieringen i sjön Bolmen (smalanningen.se)