Vattenflaskor

Nystart för Drick kranvattenprojektet – på världsvattendagen!

22 mars är det världsvattendagen och årets tema är Vattnets värde – Valuing water. För att uppmärksamma vattnets värde nystartar därför projektet Drick kranvatten den dagen.

Drick kranvatten är ett projekt som riktar sig till högstadieskolor och går ut på att synliggöra värdet av kranvatten. Skolorna arbetar med temat vatten, får en kranvattenautomat och alla elever får en vattenflaska. Nu startar projektet upp igen, för att lyfta värdet av vatten och för en hållbar värld.

Det är en win-win för oss alla. Eleverna får kallt och friskt vatten i sin egen flaska, lärarna får utbildningsmaterial som visar vattnets värde och vattnets koppling till Agenda 2030, och tillsammans lär vi oss att använda vattnet på ett hållbart sätt” säger Marie Nordkvist, kommunikationschef på Sydvatten.

Vatten har ett eget mål bland de Globala hållbarhetsmålen, mål 6 – rent vatten och sanitet till alla. Men vatten ingår dessutom som en viktig del i alla de andra hållbarhetsmålen och är på många sätt en förutsättning för att vi ska kunna uppnå flera av de andra målen. Lektionsförslagen i Drick kranvattenprojektet har en tydlig koppling till vatten ur både ett nationellt och globalt perspektiv.

Kranvatten är ett billigt, nyttigt och miljövänligt val. För att få en ny kranvattenautomat på sin skola åtar man sig att undervisa om vatten, vattnets värde och vattnets betydelse i samhället. Idag är det världsvattendagen och temat för i år är vattnets värde vilket har en klockren koppling till vår verksamhet som dricksvattenproducent och den samhällsnytta vi bidrar till” säger Marie Nordkvist.

Drick kranvatten startade 2008 och under sex år kunde Sydvattens delägarkommuner anmäla sig till projektet. Sedan dess har Sydvatten delat ut flaskor vid terminsstarten till de nya sjuorna på de skolor där det finns en kranvattenautomat. Nu börjar flera av kranvattenautomaterna gå sönder eller behöva en större renovering och det är dags för ett omtag av hela projektet.

Högstadieskolor från Sydvattens 17 delägarkommuner samt de fyra kommunerna kring Bolmen (Gislaved, Hylte Ljungby och Värnamo) kan ansluta sig till Drick kranvattenprojektet.

Läs mer om Drick kranvatten.
Läs mer om världsvattendagen internationellt.