Svante Lönnqvist berättar om Vombverket förr och idag