Gemensam Förvaltning Av Vattenresursen Omslagsbild, Stor