Labbet2

Exempelbild. Mörkt rödbruna kolonier påvisar Intestinala enterokocker, dvs indikerar tarmbakterier.