Nu är höstens Tänk H2O! igång!

Nu har vi kört igång 2019-års kurser av Tänk H2O! Under fem veckor ska vi nu lära ca 900 elever så mycket vi kan om vatten och vattenförsörjning. Att arbeta med vatten är ett av de viktigaste jobben man kan ha och vattenförsörjning är sannolikt en av våra allra viktigaste framtidsfrågor.

Vatten är grunden för självaste livet och vatten är vårt viktigaste livsmedel. Att lära sig om vatten ur ett brett perspektiv knyter an till många aktuella ämnen inom både samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och humaniora och kurserna på Tänk H2O! är ämnesövergripande och tvärvetenskapliga. Det är viktigt att nästa generation vuxna förstår vattnets värde och hur beroende allt liv och all verksamhet på jorden är av tillgången på rent vatten.

Att vattentillgången varierar beroende på nederbörd, säsong och årstid är gammal kunskap, men att jordens cykler har börjat förändras är insikter som är nya för oss. Hur klimatförändringar, befolkningsökning och en överkonsumtion av vatten påverkar oss vet vi inte fullt ut, men att det påverkar oss mer än vad vi tidigare trott är säkert. God tillgång till vatten är inte längre en självklarhet i Sverige och vi, liksom många andra länder, måste börja planera för en framtid med förändrade förhållanden i jämförelse med vad vi tidigare varit vana med.

I år hälsar vi sammanlagt 10 skolor från Lund, Malmö, Ängelholm, Helsingborg och Ljungby välkomna!
Läs mer om stipendiet Tänk H2O!