Mattias Leijon, ny VD på Sydvatten 2023

Mattias Leijon ny VD på Sydvatten

Mattias Leijon tillträder tjänsten som VD på Sydvatten den 1 november 2023. Idag arbetar Mattias som VD på Laholmsbuktens VA AB (LBVA) som ansvarar för VA-verksamheten i Halmstads och Laholms kommuner.

– Mattias Leijon matchar väl med de kvalifikationer vi efterfrågat. Vi får en erfaren ledare som kan bidra till verksamhetens högt uppställda strategiska mål, säger Ilmar Reepalu, ordförande i styrelsen.

Sydvattens nuvarande VD Jörgen Johansson har efter 20 år valt att avsluta sin anställning.

– Med Mattias får vi en god efterträdare som med sin gedigna bakgrund och branscherfarenhet även fortsättningsvis kommer att säkerställa hög kvalitet och hållbarhet i vår dricksvattenförsörjning, fortsätter Ilmar Reepalu.

Mattias Leijon är civilingenjör och har i drygt 20 år arbetet med samhällsviktig verksamhet och då främst inom VA.

– Jag ser med stor glädje fram emot uppdraget att tillsammans med duktiga medarbetare förvalta och vidareutveckla Sydvattens viktiga arbete att leverera en trygg, säker och hållbar dricksvattenförsörjning, säger Mattias Leijon.

Utmaningarna kring tillgången på dricksvatten har blivit större vilket kräver ett ökat samspel med olika intressenter och mer av ett helhetsperspektiv på vattenfrågorna.

– Det är med stort engagemang jag vill bidra till en smartare vattenanvändning i samhället och en ökad medvetenhet om vattnets värde, som den livsnödvändiga resurs det faktiskt är. Här har Sydvatten en självklar roll, avslutar Mattias.