Bolmendagen

Bolmendagen lockade som vanligt många besökare med spännande aktiviteter runt sjön.

På Bolmsö samlades Sydvatten, Räddningstjänsten i Ljungby och Bolmens fiskevårdsområdesförening för att dela ut information och svara på frågor från allmänheten. Sjöräddningssällskapet var också på plats med sin nya båt ”Sydvatten” och bistod med att dela ut information till alla de båtburna konsertdeltagarna som samlats för att avnjuta den årliga sjökonserten från vattnet. Här kan du läsa det informationsblad som Sydvatten tillsammans med övriga partners för dagen tagit fram, med särskild information kopplat till båtliv och vad man bör tänka på när man är på sjön.

På västra sidan, vid Tiraholm, höll forskningsstationen öppet hus och berättade entusiastiskt om sin verksamhet, med bland annat miljöövervakning, profilmätningar och all den forskning som bedrivs kring Bolmen. Det var ett välbesökt evenemang, där både hemvändare och nyfikna turister nyfiket deltog.

Bolmendagen är ett viktigt evenemang som inte bara hyllar sjöns rika natur och kultur, utan också skapar medvetenhet om dess skydd och vikten av att bevara dess unika vattenkvalitet. Vi ser fram emot nästa Bolmendag och hoppas att ännu fler kommer att delta för att lära sig och bidra till sjöns välmående.