Sydvatten och Lunds universitet samarbetar för att höja vattnets värde

Kursen Tänk H2O! tar plats på internationell pedagogikkongress.

– Det är oerhört viktigt att unga människor får möjlighet att lära sig om framtida vattenutmaningar på ett ämnesövergripande sätt. Verkligheten är tvärvetenskaplig! Genom kursen Tänk H2O! lyfter Sydvatten och LUCSUS tillsammans fram nya perspektiv på vattenfrågor, berättar universitetslektor Sara Brogaard.

Stipendiekursen Tänk H2O! är ett exempel på hur offentliga aktörer kan ta ett utökat samhällsansvar och höja unga människors medvetenhet, kunskap och förståelse för vattenfrågor. Projektet vill uppmuntra eleverna till vidareutbildning eller engagemang för att främja en hållbar utveckling inom vattensektorn.

Under två dagar vid Bolmen, Skånes viktigaste råvattentäkt, får lärare och elever vara med om tvärvetenskapliga workshops, miniföreläsningar, rollspel och experiment under ledning av handledare från Lunds universitet, Sydvatten och Vildmarksgymnasiet i Unnaryd.

Imorgon, tisdag, presenteras Tänk H2O! på den internationella pedagogikkongressen WEEC. Sara Brogaard, universitetslektor och biträdande föreståndare på LUCSUS (Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling) berättar om varför ett universitet och en dricksvattenproducent samarbetar i olika pedagogiska projekt.

Tid: Tisdagen 30 juni kl. 13.30. Programpunkten Collaboration for learning on challenges for water ligger under temat Beyond the green economy: educating and learning for green jobs in a green society.

Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontakt: Sara Brogaard, LUCSUS, Lunds universitet, 0702- 73 30 62 och Anna-Karin Wickström, Sydvatten, 040-35 15 63

Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till ca 1 miljon invånare i västra Skåne. Bolaget har ett långsiktigt ansvar för att säkerställa framtida leverans av dricksvatten. 

LUCSUS är en universitetsplattform för utbildning, forskning och samverkan inom och utanför den akademiska världen i frågor som rör hållbar utveckling. 

World Environmental Education kongress – WEEC – är en internationell kongress för frågor om utbildning inom området miljö och hållbar utveckling. Kongressen arrangeras av WEEC International Environmental Education Network. Värdorganisationer för årets kongress är Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.