Image00005 LowRes

Invigning av Skurupsledningen utanför Skurups kommunhus.