Image00002 LowRes

Invigning av Skurupsledningen utanför Skurups kommunhus