Invigning Båstadledningen 2022 16 Kopiera

Jörgen Johansson, Lars Balkfors