Invigning Båstadledningen 2022 09 Kopiera

Illmar Repalu, ordförande Sydvatten, Johan Olsson Swanstein KSO i Båstad, Jonas Jacobsson Gjörtler, vice ordförande Sydvatten och styrelseordförande i NSVA.